Nội soi phế quản với ánh sáng huỳnh quang

Nội soi phế quản với ánh sáng huỳnh quang (Autofluorescence imaging bronchoscopy, AFI) là phương pháp nội soi sử dụng ánh sáng có bước sóng khoảng 500-600 nm. Niêm mạc phế quản bình thường khi được chiếu sáng ở bước sóng này sẽ cho hình ảnh có màu xanh lục. Những vùng mô có niêm mạc dày hoặc tăng sinh mạch máu (loạn sản, ung thư) sẽ giảm màu ánh sáng xanh (Hình 1) [1], [2].

Nội soi phế quản với ánh sáng huỳnh quang cho phép phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư (Hình 2). Khi quan sát thấy một vùng niêm mạc giảm màu ánh sáng xanh, người ta sẽ tiến hành sinh thiết tại vùng đó để xác định tổn thương mô bệnh học.

AFI bronchoscopy 2
Hình 1: Nguyên lý chiếu sáng trong nội soi phế quản huỳnh quang [1]
AFI bronchoscopy
Hình 2: Hình ảnh nội soi phế quản với ánh sáng trắng (bên trái) không thấy sự khác biệt màu sắc niêm mạc. Hình ảnh nội soi phế quản với ánh sáng huỳnh quang (bên phải) thấy rõ sự thay đổi màu sắc ở những vùng niêm mạc phế quản bị loạn sản [1]

Một phân tích cộng gộp từ kết quả của 14 nghiên cứu trên cơ sở dữ liệu MEDLINE và EMBASE từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 8 năm 2011 đã kết luận, nội soi phế quản với ánh sáng huỳnh quang giúp phát hiện các tổn thương ung thư và tiền ung thư tốt hơn nội soi phế quản với ánh sáng trắng [3].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Armin Ernst, Felix JF Herth (2013). Principles and Practice of Interventional Pulmonology. Springer Science+ Business Media New York.
  2. Bolliger CT., Mathur PN. (2000). Interventional Bronchoscopy. Progress in Respiratory Research Vol 30. Karger Publishers.
  3. Chen W., Gao X., et al (2011). A comparison of autofluorescence bronchoscopy and white light bronchoscopy in detection of lung cancer and preneoplastic lesions: a meta-analysis. Lung Cancer, 73(2):183-8.

Bác sỹ Lê Hoàn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *