Bướu nhân tuyến giáp: một số vấn đề cần biết

Bướu nhân tuyến giáp: một số vấn đề cần biết

Bướu nhân tuyến giáp là gì?   Tuyến giáp là một cơ quan nằm ở vùng cổ trước, có nhiệm vụ sản xuất ra hocmon có tác dụng lên nhiều cơ quan trong cơ thể. Nhân tuyến giáp là tổn...
Chi tiết