No Image

Giới thiệu chung về Khoa Nội tiết- Hô hấp

Đơn vị Nội Tiết- Hô Hấp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được thành lập theo quyết định số 879/QĐ- BVĐHYHN của Giám đốc Bệnh viện ngày 14 tháng 12 năm 2018 và chính thức hoạt động từ ngày...
Chi tiết